Pentti Tuominen: "Väsytkö vai siirrytkö - Rituaalien taustoista ja kätketyistä merkityksistä"

Menestyskirjan 3. tarkistettu painos

 

Pentti Tuomisen uusin kirja ”Vä­syt­kö vai siirrytkö” jat­kaa siitä, mi­hin hä­nen edellinen menes­tys­teok­sen­sa ”Sel­viävätkö ne mil­loin­kaan” päättyi. Nyt saam­me su­kel­taa pintaa syvem­mäl­le ja tu­tus­tua vapaamuurariuden henki­seen olemukseen.

Kirjan alkuosa on tutkimusmatka muinaisten eso­tee­ris­ten yhteisö­jen historiaan. Saamme tu­tus­tua egyp­ti­läi­seen Osiris mysteeri­kult­tiin, an­tii­kin Krei­kan Eleu­siin mysteereihin, es­se­a­lais­ten veljes­kun­taan, her­me­tis­miin ja moneen muu­hun esoteeriseen vel­jes­kun­taan sekä huo­ma­ta, että niistä löytyy kym­me­niä vapaa­muu­ra­ri­udesta tuttuja elementtejä. 

Kirjan loppuosa on sukellus vapaamuurariuden hen­ki­siin ulottu­vuuk­siin. Tämän sukelluksen tär­kein anti on ha­vainto, että pintaa syvem­mällä kaik­ki näyt­tää eri­lai­sel­ta kuin pinnalta katsoen. Ne jotka ovat kuul­leet Pentti Tuomisen ”oraa­ti­oi­ta” ja luen­toja ritu­aa­li­en kätketyistä merkityk­sis­tä, löytävät tästä kir­jas­ta hy­vää muistiin pa­la­u­tusta ja runsaasti täy­den­tävää tie­toutta. Lukija voi erään yli 30 vuotta va­paa­muu­ra­rina olleen vel­jen tavoin todeta: ”Vasta nyt ym­märrän, mis­tä vapaamuurariudessa on ky­sy­mys”. Kirjaa voi suo­sitella jokaiselle mes­ta­ri­muu­ra­ril­le.

 

Kovissa kansissa 219 sivua, yli 60 kuvaa.
Kustantanut Kuninkaantien Kilta ry, Hansaprint 2017.


Tutustu kirjan sisällysluetteloon tästä

Lue Koilliskulman kirja-arvoselu tästä

 

Hinta 40 € + postituskulut

Koko myyntituotto menee Kuninkaantien Killan rakennusrahastoon.


Kirja on myynnissä myös Kuninkaantien Killan aulassa itsepalveluna, jolloin ei tarvitse maksaa postituskuluja.

>>  Siirry tilaamaan

 

Tätä kirjaa myydään vain mestarimuurareille (3°).
 

 


 

KIRJAN "VÄSYTKÖ VAI SIIRRYTKÖ" SISÄLLYSLUETTELO

 

LUKIJALLE

 

MUINAISAIKAINEN TAUSTAMME

Kulttuurien evoluutio

     Esoteeriset riitit kulttuurien osana

     Hedelmällinen puolikuu – korkeakulttuurien kehto

     Sumerit

     Assyria, Babylonia ja Persia

Egyptin kulttuuri

     Osiris-mysteerikultti

     Aleksandrian koulu

Kreikkalainen kulttuuri

     Pylväsjärjestelmät

     Eleusiin mysteerit

     Antiikin filosofikoulut

Roomalainen kulttuuri

     Rooman rakentajakollegiot

     Mithralaisuus

Juutalainen vaikutus

     Vertauskuvallinen Raamatun tulkinta

     Salomon temppeli

     Essealaiset

     Kabbala

Kristillinen vaikutus

     Kristillinen etiikka

     Kaksi Johannesta

     Kristillisyys vs. yleisuskonnollisuus

Gnostilaisuus

     Pyrkimys kohti Valoa

     Kataarit

     Gnostilaiset vaikutteet vapaamuurariudessa

Hermetismi

     Hermetismi vapaamuurariudessa

Keskiaikaiset rakentajakillat

Ruusuristiläisyys

     Ruusuristiläisyys vapaamuurariudessa

Valistusaatteet

 

RITUAALIEMME KÄTKETYT MERKITYKSET

Vapaamuurariuden tarkoitus

Symbolien voima

Rituaalien tulkinta

Kätketyt merkitykset

Pyhyyden kokeminen rituaalissa

Rituaalien mystiset ulottuvuudet

Kokelas itse

Kokelaan koettelu

Metalliesineistä luopuminen

Silmien peittäminen

Kokelaan vastaanotto

Valtaköysi

Kiertokäynnit

Viisaus, Voima ja Kauneus

Valon etsiminen

Luomakunnan Ylin Rakennusmestari

Vartijan miekka

Otteet ja tunnussanat

Henkisen temppelin allegoria

     Temppelin kaikkein pyhin

     Liitonarkku

Pyhä Raamattu

Suorakulma

Harppi

Luotilauta

Luotivaaka

Piirustuslauta

Palava Tähti

Neliölattia ja pykäläinen reunus

Alttari

     Ympyrä, piste ja kaksi tangenttia

Jaakobin tikapuut

Valkoinen esiliina

24-tuumainen mitta

Kiviruhjin

Lohkokivi ja silokivi

Aurinko ja kuu

Pohjoisessa ei ole mitään valoa

Loosin Koilliskulma

Luotilanka

Boas ja Jakin

80 000 veljesmuuraria

Sisäkammiolegenda

Kiertoportaat

Veljesmuurarin palkka: Vilja, viini ja öljy

Šibbolet

Kirjain G

Pyhä geometria

Veljeys

Laastikauha

Kadonneen Sanan legenda

     Mystinen ”Sana”

     Kadonnut sana

Hiram-legenda

     Rituaalin tulkinta

     Kuka Hiram oikeasti oli?

     Jubila, Jubilo ja Jubilom

     Akasia

     Veljeyden viisi tukea

     ”Ikuiseksi voitoksi veljillemme”

 

EPILOGI

KIRJALLISUUTTA

 

Siirry kirjan tilaussivulle tästä