Pentti Tuominen: "Selviävätkö ne milloinkaan - Kysymyksiä ja vastauksia vapaamuurariudesta"

Menestyskirjan 6. uudistettu ja laajennettu painos.

 

Monipuolisin suomeksi koskaan toimitettu kirja vapaamuurariudesta.

Suomen myydyin vapaamuurarikirja.


Kovissa kansissa 398 sivua, yli 120 kuvaa.
Kustantanut Kuninkaantien Kilta ry, Hansaprint 2016.


Tutustu kirjan sisällysluetteloon tästä

 

Hinta 60 € + postituskulut

 

Koko myyntituotto menee Kuninkaantien Killan rakennusrahastoon.


Kirja on myynnissä myös Kuninkaantien Killan aulassa itsepalveluna, jolloin ei tarvitse maksaa postituskuluja.

>> Siirry tilaamaan

 

Tätä kirjaa myydään vain mestarimuurareille (3°).

 


 

Pentti Tuominen:

"Selviävätkö ne milloinkaan"
 

TK-veli Pentti Tuomisen kirja "Selviävätkö ne mil­loinkaan" on monipuolisin suomeksi koskaan toi­mi­tettu kirja vapaa­muu­ra­riu­desta. Kirja sisältää 250 kysymystä ja vastausta, jotka ovat kiinnostavasti kirjoitettuja ja havain­nol­li­sesti kuvitettuja itsenäisiä miniartikkeleita. Kirja tarjoaa seik­ka­pe­räis­tä tietoa vapaamuurariuden aatteista, syn­ty­vaiheista ja muo­tou­tumisesta sekä hyvän yleis­ku­van kaikista Suo­messa ja muualla maailmassa toi­mi­vista va­paamuurarijärjestelmistä eri asteineen, ope­tus­si­säl­töineen, regaaleineen ja vierailu­oi­ke­uk­si­neen. Kir­jassa esitellään myös vapaa­muu­ra­riu­den kaltaisia miesten ja naisten järjestöjä. Hakemiston avulla kirjaa voi käyttää haku­teoksena esi­merkiksi puheita valmisteltaessa. 

 

Kirja on saavuttanut muurariveljien kiistattoman suo­sion ja se on noussut jo Suomen myy­dyim­mäk­si vapaa­muu­ra­rikirjaksi. Kirjan 1. painos ilmestyi 2007. Nyt kä­sil­lä oleva uusin 4. painos on sisäl­löl­tään täydennetty ja uudistettu. Kirjassa on kovissa kansissa 399 sivua ja yli 120 ku­vaa.
 

Kirjan sisällysluettelo:

 

1 – VAPAAMUURARIUDEN SYNTY JA KEHITYS
Millaiseen maailmaan vapaamuurarius syntyi?
Miten vapaamuurarius on syntynyt?
Onko vapaamuurarius ”muinaisaikaista”?
Synnyttikö operatiivinen muurarius spekulatiivisen?
Tuliko operatiivisista looseista toisinajattelijoiden piiloja?
Valistuksen osuus vapaamuurariuden syntymisessä?
Vaikuttiko ruusuristiläisyys vapaamuurariuden syntyyn?
Francis Baconin rooli vapaamuurariuden synnyssä?
Milloin vapaamuurarius syntyi?
Millainen oli vapaamuurariuden ”valmistusresepti”?
Mistä nimitys ”vapaamuurari” on peräisin?
Mistä nimitys ”loosi” on peräisin?
Mistä ”Vanhat Käskyt” ovat peräisin?
Mistä ”Muinaisaikaiset Rajapylväät” ovat peräisin?
Mistä vapaamuurariuden tunnuskuva on peräisin?
Mistä kirjain G on tullut vapaamuurariuteen?
Miksi Jumalaa sanotaan ”Rakennusmestariksi”?
Mistä vuosiluvun ilmaisu ”Anno Lucis” on peräisin?
Mistä Hiram-legenda on peräisin?
Mistä ”Kadonneen Sanan” legenda on peräisin?
Millainen on Salomon temppelin historia Raamatussa?
Mitä todisteita Salomon temppelistä on?
Mitä temppelin kahdesta pylväästä tiedetään?
Millainen on temppelin myöhempi historia?
Miten Temppeliritarit liittyvät vapaamuurariuteen?
Onko vapaamuurariudessa gnostilaisuutta?
Onko vapaamuurariudessa vaikutuksia kabbalasta?
Milloin ja miten asteet ovat syntyneet?
- Craft-asteet
- Skottilainen riitti
- Vapaamuurarilliset ritariasteet
Millaista oli vapaamuurarien salakirjoitus?
Mitä vapaamuurariudessa tapahtui 1700–1900 -luvuilla?
- Englannissa
- Skotlannissa
- Irlannissa
- Ranskassa
- Pohjois-Amerikassa
- Suomessa
Miksi vapaamuurareita on vastustettu?
- Katolinen kirkko
- Islam
- ”Morganin tapaus”
- Taxilin huijaus
- Fasistit ja natsit
- Mafialoosi P2
Millainen on kristillisen kirkon ja vapaamuurarien suhde?
Vapaan muurarin usko
Millainen on mormonien ja vapaamuurarien suhde?
Onko historian merkkihenkilöissä vapaamuurareita?
Onko Shakespearen teoksissa vapaamuurariutta?
Mitä vapaamuurarillista Mozartin ”Taikahuilussa” on?
 
2 – VAPAAMUURARIUDEN OLEMUS JA SISÄLTÖ
Mikä on vapaamuurariuden määritelmä?
Onko vapaamuurariudella omaleimainen ”formaatti”?
Mitä omaleimaista vapaamuurariuden tavoitteissa on?
Mitä omaleimaista vapaamuurariuden puitteissa on?
Mitä omaleimaista vapaamuurarien opetussisällöissä on?
Mitä erikoista vapaamuurarien opetusmenetelmissä on?
Onko astetyö vapaamuurariuden ydin?
Miksi vapaamuurariudessa on monia asteita?
Onko eri asteiden istunnoissa joitakin yhteisiä piirteitä?
Onko vapaamuurareilla joku salainen päämäärä?
Ovatko vapaamuurarit salaseura?
Mikä on vapaamuurarien salaisuus?
Onko vapaamuurarius uskonto?
Mikä on vapaamuurarivakuutuksen tarkoitus?
Mikä on kolmen ensimmäisen asteen tarkoitus?
Mistä nimitys ”oppilasmuurari” on peräisin?
Mistä nimitys ”veljesmuurari” on peräisin?
Mistä nimitys ”mestarimuurari” on peräisin?
Miten symbolit liittyvät vapaamuurariopetukseen?
Ovatko symbolit kaikkialla samanlaisia?
Miksi loosissa puhutaan ilmansuunnista?
Mitä ”valtaköysi” tarkoittaa?
Mistä on peräisin kysymys ”väsytkö vai siirrytkö”?
Mistä ovat peräisin ”silpominen” ja ”lohkominen”?
Miten liitu ja hiili tulivat käyttöön symboleina?
Mikä ero on ”piirustuslaudalla” ja ”piirroslaudalla”?
Miten ”Jaakobin tikapuut” selitetään?
Mitä kiertoportaat tarkoittavat?
Mitä tarkoittaa luotilanka toisessa asteessa?
Mitä tarkoittavat Saarnaajan tekstin oudot sanat?
Mitä tarkoittaa ”Tapahtukoon niin”?
Miksi sininen loosi avataan kolmannessa asteessa?
Miksi rituaalissa suoritetaan kiertokäyntejä?
Onko sinisessä muurariudessa nykyisin kristillisyyttä?
Miksi siniset loosit omistetaan kahdelle Johannekselle?
Mitä ovat "regaalit" ja ”juveelit”?
Miksi vapaamuurarit pitävät esiliinoja?
Miksi joissakin asteissa käytetään valkoisia käsineitä?
Voiko nainen päästä vapaamuurariksi?
Miksi vapaamuurarit sanovat toisiaan veljiksi?
Onko vapaamuurarien suosittava toisiaan työelämässä?
Miten vapaamuurari-istunnoissa pitää pukeutua?
Miten vapaamuurari-istunnoissa pitää käyttäytyä?
Millaista hyväntekeväisyyttä vapaamuurarit harjoittavat?
Mikä on paikallisten kiltojen tarkoitus?
 
3 – MAAILMAN VAPAAMUURARIJÄRJESTELMÄT
Missä maissa on vapaamuurariutta?
Kuinka paljon vapaamuurareita on maailmassa?
Kuinka paljon vapaamuurareita on Suomessa?
Mitä eri järjestelmiä ja asteita vapaamuurariudessa on?
Mitä ovat salomoniset asteet?
Mitä on kristillinen muurarius?
Mitä erilaisia liitännäisasteita on olemassa?
Millainen on Yorkin riitti?
Mitä ovat Yorkin riitin kapituli-asteet?
Mitä ovat Yorkin riitin kryptiset asteet? 
Mitä ovat Yorkin riitin ritaristoasteet?
Mitä asteita Muinainen ja Oikeutettu Riitti sisältää?
Mitä asteita Allied Masonic Degrees (AMD) sisältää?
Mikä on Knight Masons?
Mikä on Royal Order of Scotland?
Mikä on The Holy Royal Arch Knight Templar Priests?
Mikä on Societas Rosicruciana?
Mikä on Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte (CBCS)?
Mikä on The Operatives?
Mikä on Baldvinin seitsemän asteen riitti?
Mikä on August Order of Light?
Mitä asteita Ruotsalainen riitti sisältää?
Mitä asteita kuuluu suomalaiseen vapaamuurariuteen?
Mitä "suomalainen vapaamuuraripolku" tarkoittaa?
Millaisia ovat Brittein saarten vapaamuurarijärjestelmät?
- Englanti
- Skotlanti
- Irlanti
Mitä vapaamuurarijärjestelmiä USA:ssa on?
Mitä vapaamuurarien oheisjärjestöjä USA:ssa on?
Mitä vapaamuurarillisia naisten järjestöjä USA:ssa on?
Mitä vapaamuurarillisia nuorten järjestöjä USA:ssa on?
Mitä tarkoittaa ”Prince Hall -muurarius"?
Mitä vapaamuurarijärjestelmiä on Virossa?
Mitä vapaamuurarijärjestelmiä on Venäjällä?
 
4 – SININEN MUURARIUS (V. ja O.M.)
Mitä tarkoittaa ”perusmuurarius” ja ”sininen muurarius”?
Ovatko asterituaalit kaikkialla maailmassa samanlaisia?
Miten suomalainen rituaali poikkeaa Webb-rituaalista?
Miten emulaatiorituaali poikkeaa suomalaisesta?
Onko joka maassa oma rituaalimusiikkinsa?
Paljonko Suomessa on nykyisin sinisiä looseja?
Miten loosiin voi esittää uusia jäseniä?
Mitä kummin tulee toimia?
Mitä kummi saa etukäteen kertoa pyrkijälle 1. asteesta?
Mitä velvoitteita kummilla on myöhemmin?
Mitä ovat ”ehdokas”, ”hakija”, ”pyrkijä” ja ”kokelas”?
Millä perusteella voi laittaa äänestyksessä mustan kuution?
Mihin eri asteet oikeuttavat?
Voiko kuulua samanaikaisesti useaan loosiin?
Voiko loosia vaihtaa?
Voiko veli vapaasti vierailla eri looseissa?
Mikä on tuntemattomien loosivieraiden ”tarkka tutkinta”?
Mikä on loosin ja loosiyhdistyksen ero?
Mitä Tutkimusloosi Minerva 27 tekee?
Mitä Harjoitusloosi 63 tekee?
Ketkä ovat suurloosin jäseniä?
Mitä regaaleja sinisessä muurariudessa on?
Millaisia regaaleja suurvirkailijat käyttävät?
Ketkä saavat vapaamuurarien ansiomerkkejä?
Mitä kolmannen asteen jälkeen?
 
5 – MERKKIMUURARIUS (MMM)
Mikä on merkkiasteen asema vapaamuurariudessa?
Milloin ja miten merkkimuurarius on saanut alkunsa?
Miksi merkkimuurariuden tunnuskuvana on lakikivi?
Milloin merkkimuurarius alkoi Suomessa?
Paljonko Suomessa on merkkilooseja?
Miten merkkiloosiin pääsee jäseneksi?
Millainen merkin pitää olla?
Millaisia regaaleja merkkiloosissa käytetään?
Mitä rintamerkkejä merkkimuurareilla on?
Mitä ansiomerkkejä merkkimuurariudessa on?
Kuinka usein on merkkiloosin istuntoja?
Voivatko merkkimuurarit vierailla muissa merkkilooseissa?
Voiko merkkimuurari kuulua useaan merkkiloosiin?
Voiko merkkimuurari erota sinisestä loosistaan?
Onko merkkimuurariudessa harjoitusloosi?
Mitä MMM suurloosi tekee?
 
6 – MARINER-MUURARIUS (RAM)
Millainen on mariner-muurariuden historia?
Missä maissa on mariner-muurariutta?
Milloin mariner-muurarius alkoi Suomessa?
Paljonko Suomessa on Ark Mariner -looseja?
Miten Ark Mariner -loosiin pääsee jäseneksi?
Millaisia regaaleja Ark Mariner -loosissa käytetään?
Kuinka usein Ark Mariner -loosin istuntoja on?
Voivatko mariner-muurarit vierailla muissa looseissa?
Voiko veli kuulua useaan Ark Mariner -loosiin?
Voiko mariner-muurari erota merkkiloosistaan?
Onko mariner-muurariudella oma suurloosi?
 
7 – ROYAL ARCH -MUURARIUS (RA)
Mikä on Royal Arch?
Millainen on Royal Arch -muurariuden historia?
Missä maissa on Royal Arch -muurariutta?
Millainen on Royal Arch rituaali?
Milloin Royal Arch -muurarius alkoi Suomessa?
Paljonko Suomessa on nykyisin Royal Arch -chaptereita?
Miten Royal Arch -chapteriin pääsee jäseneksi?
Kuinka usein Royal Arch -chapterilla on istuntoja?
Voivatko Royal Arch -muurarit vierailla muissa chaptereissa?
Voiko veli kuulua useaan Royal Arch -chapteriin?
Voiko Royal Arch -muurari erota sinisestä loosistaan?
Millaisia regaaleja Royal Arch -muurariudessa käytetään?
Mitä Royal Arch Suurchapter tekee?
 
8 – MUINAINEN JA OIKEUTETTU RIITTI (MOR)
Mikä on Muinaisen ja Oikeutetun Riitin asema?
Millainen on Riitin historia?
Missä maissa Riitti toimii?
Miten Riitin toiminta alkoi Suomessa?
Mitä asteita Riitti käsittää?
Paljonko Riitissä on jäseniä Suomessa?
Miten Riitin jäseneksi pääsee?
Miksi Riitin tunnuskuvana on kaksipäinen kotka?
Millaisia regaaleja Riitissä käytetään?
Kuinka usein Rose Croix -chapterit pitävät istuntoja?
Voiko veli kuulua useampaan Rose Croix -chapteriin?
Millaiset ovat Riitin jäsenten vierailuoikeudet?
Mitä Korkein Neuvosto tekee?
Mitä ansiomerkkejä Riitissä on?
 
9 – TEMPPELIRITARIT JA MALTAN RITARIT
Miten vapaamuurarillinen temppeliritarius on syntynyt?
Miten vapaamuurarillinen Maltan ritarius on syntynyt?
Missä maissa temppeliritarius kuuluu vapaamuurariuteen?
Miten vapaamuurarillinen temppeliritarius alkoi Suomessa?
Millaisia ovat Temppeliritarien ja Maltan ritarien asut?
Paljonko Suomessa on temppeliritarien preseptorioita?
Miten temppeliritarien preseptorioon pääsee jäseneksi?
Kuinka usein preseptorioilla on istuntoja?
Mitä Suurpriorio tekee?
 
10 – KONSTANTINUKSEN PUNAINEN RISTI (KPR)
Millainen on Konstantinuksen Punaisen Ristin historia?
Missä maissa Konstantinuksen Punainen Risti toimii?
Paljonko Suomessa on jäseniä KPR-konklaaveissa?
Mitä asteita Konstantinuksen Punainen Risti sisältää?
Millaisia regaaleja konklaaveissa käytetään?
Miten KPR-konklaaviin pääsee jäseneksi?
Kuinka usein konklaavien istuntoja on?
Mitä suurkonklaavi tekee?
 
11 – ROYAL ORDER OF SCOTLAND (ROS)
Millainen on Royal Order of Scotlandin historia?
Millainen on Royal Order of Scotlandin rituaali?
Milloin Royal Order of Scotlandin toiminta alkoi Suomessa?
Millaisia regaaleja Royal Order of Scotlandissa käytetään?
Miten Royal Order of Scotland -järjestöön pääsee jäseneksi?
 
12 - SVENSKA FRIMURARE ORDEN (SFMO)
Mikä on ruotsalaisen vapaamuurarijärjestelmän tausta?
Miten ruotsalainen vapaamuurarijärjestelmä syntyi?
Millaisia ovat ruotsalaisen riitin asteet?
Millaisia ovat ruotsalaisen riitin regaalit?
Missä maissa ruotsalainen riitti on käytössä?
Milloin ruotsalainen vapaamuurarius tuli Suomeen?
Miten ruotsalainen järjestelmä poikkeaa suomalaisesta?
Mikä on suomalaisen ja ruotsalaisen muurariuden suhde?
 
13 – MUITA ESOTEERISIA ASTEJÄRJESTELMIÄ
Mitä ovat esoteeriset yhteisöt?
Odd Fellow Veljeskunta
Kansainvälinen Ruusuristin Veljeskunta - AMORC
Gnostilainen Riitti
Druidi-veljeskunnat
Mitä tarkoitetaan ”valevapaamuurariudella”?
Mitä on yhteisvapaamuurarius?
Naisvapaamuurarius
Ruusu-Ristin Vapaamuurariveljeskunta
 
LOPPUSANAT
 
LÄHDEKIRJALLISUUS
 
HAKEMISTO