Vapaamuurariuden historia

Vanha Killwilling loosin huoneisto Skotlannissa (1600-luvulta)


Vapaamuurarius on vanhin yhä toimiva miesten järjestö
 

Vapaamuurarius syntyi 1600-luvulla Englannissa. Loosien esikuvana olivat keskiaikaisten kirkonrakentajien killat. Tuolloin jokaisen kirkon rakennuspaikan yhteydessä oli maja eli loosi, joissa rakentajat kokoontuivat mestarinsa johdolla. Loosin suojissa he opettivat oppipojilleen käytännön taitoja, jotka pidettiin ulkopuolisilta salassa. Kun rakennustyöt myöhäiskeskiajalla vähenivät, kiltojen toiminta tyrehtyi. Valistusaatteiden alkaessa nostaa päätään rakentajakillat otettiin uuteen käyttöön. Ne tarjosivat hyvän suojan siihen aikaan vallankumouksellisiksi koettujen tasa-arvoaatteiden vaalimiselle. Looseista tuli käytännöllisen rakentamisen sijasta henkisen rakentamisen suojapaikkoja. Käytännön kivirakentaminen muuttui ihmisen henkisen temppelin rakentamiseksi, jota alettiin nimittää vapaa­muurariudeksi. Vapaamuurariuden vakiintuminen nykyiseen muotoonsa alkoi 1700-luvulla Englannissa, Ranskassa ja Saksassa. Vapaamuurarius levisi Amerikkaan ja Englannin siirtomaihin siirtolaisten, sotilaiden ja kauppiaiden mukana.
 

Suomeen vapaamuurarius tuli Ruotsin kautta. Ensimmäinen meille perustettu loosi oli nimeltään S:t Augustin ja se aloitti toimintansa Helsingissä 1762. Vapaamuurarien toiminta Suomessa lakkasi kuitenkin 1808 sodan vuoksi ja oli keskeytyksissä koko Venäjän vallan ajan. Vapaamuurarius pääsi Suomessa uudelleen käyntiin vasta itsenäistymisen jälkeen 1920-luvulla, jolloin sen toivat meille uudessa muodossa New Yorkissa toimineet amerikansuomalaiset vapaamuurarit. Ensimmäinen loosi oli nimeltään Suomi loosi nro 1 ja se aloitti toimintansa Helsingissä 1922.
 

Yksi ensimmäisistä loosiin otetuista suomalaisista oli Jean Sibelius, joka sittemmin sävelsi ainutlaatuisen kauniin musiikin suomalaiseen vapaamuurarirituaaliin. Samalla vuosikymmenellä loosit perustettiin myös Turkuun ja Tampereelle. Vapaamuurarijärjestön lupaavasti alkaneen kasvun keskeytti 1939 alkanut talvisota. Olojen vakiinnuttua sodan jälkeen, alkoi 1950-luvulla vapaamuurariuden voimakas leviäminen koko Suomeen ja jäsenmäärä kasvoi nopeasti.